• Ngoại khóa MPI 2013

  Ngoại khóa MPI 2013

 • Ngoại khóa MPI 2013

  Ngoại khóa MPI 2013

 • Ngoại khóa MPI 2013

  Ngoại khóa MPI 2013

 • Tập thể GV-CB khoa năm 2013

  Tập thể GV-CB khoa năm 2013

 • Tập thể nam GV-CB 2013

  Tập thể nam GV-CB 2013

 • Tập thể nữ GV-CB 2013

  Tập thể nữ GV-CB 2013

 • Giao ước thi đua năm học 2013-2014

  Giao ước thi đua năm học 2013-2014

 • K51 ĐH CNTT - Vô địch bóng đá nam cúp MPI 2013

  K51 ĐH CNTT - Vô địch bóng đá nam cúp MPI 2013

 • K52 ĐHSP Vật lý - Vô địch bóng đá nữ cúp MPI 2013

  K52 ĐHSP Vật lý - Vô địch bóng đá nữ cúp MPI 2013

Trang chủ Trường Đại học Tây Bắc

Cổng thông tin đào tạo

 

Bộ môn Đại số - Hình học

Bộ môn Giải tích

Bộ môn Vật lý đại cương và PPDH

Bộ môn Vật lý LT và Chất rắn

Bộ môn KHMT - Thông tin

Liên chi đoàn Khoa

 

Thông tin liên hệ

Khoa Toán - Lý - Tin, Phòng 306, Nhà A, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(022) 3 799 663

BT Quick Contact

Trang chủ Trường Đại học Tây Bắc

Cổng thông tin đào tạo

 
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background