Khoa Toán - Lý - Tin

Bộ môn Phương pháp dạy học môn Toán

Danh sách giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học môn Toán:

1. TS. Vũ Quốc Khánh  - Trưởng bộ môn - GVC

    Điện thoại: 0914.512.359

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. ThS. Doãn Mai Hoa - GVC

    Điện thoại: 0984.794.648

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ThS. Hoàng Thị Thanh - GV

    Điện thoại: 0912.633.099

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background