Khoa Toán - Lý - Tin

Giới thiệu chung

Trên cơ sở khoa Toán – Lý của trường Cao đẳng sư phạm Tây Bắc thành lập năm 1981, khoa Toán được thành lập theo Quyết định số 2695/QĐ-BGD và ĐT – TCCB ngày 20 tháng 6 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các tổ chức trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc. Đến năm 2006 khoa Toán – Lý – Tin được thành lập trên cơ sở khoa Toán, bộ môn Vật lý và bộ môn Tin học theo Quyết định số 13/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Video clip giới thiệu về Khoa

I. Các ngành đào tạo của Khoa:

Trình độ sau đại học:

1. Giải tích

2. Thạc sĩ chuyên ngành lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Trình độ Đại học:

1. Đại học sư phạm Toán

2. Đại học sư phạm Vật lý

3. Đại học sư phạm Toán - Lý

4. Đại học sư phạm Tin học

5. Đại học Công nghệ thông tin

6. Đại học liên thông từ CĐSP lên trình độ Đại học

Trình độ cao đẳng

1. Cao đắng sư phạm Toán – Tin

2. Cao đẳng sư phạm Toán – Lý

3. Cao đẳng Tin học

4. Cao đẳng sư phạm Tin học

II. Các mặt hoạt động của Khoa

a. Công tác đào tạo

Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Khoa. Để giữ vững và mở rộng quy mô đào tạo ngang tầm với sự phát triển của nhà trường, chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu và tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khoa trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua “ Dạy tốt”, “ Học tốt”… Vì thế cùng với sự phát triển đi lên của nhà trường quy mô đào tạo của Khoa không ngừng được mở rộng với chất lượng ngày càng cao. Hiện nay Khoa đang trực tiếp quản lý 24 lớp với 1680 sinh viên hệ chính quy theo học ở 6 ngành đào tạo đại học và 3 ngành đào tạo cao đẳng.

Trong những năm qua Khoa đã đào tạo hệ chính quy được gần 700 sinh viên có trình độ ĐHSP Toán học, gần 300 sinh viên có trình độ ĐHSP Vật lý, gần 250 sinh viên có trình độ ĐHSP Tin học, hơn 5000 sinh viên có trình độ CĐSP và trên 2000 sinh viên ĐHSP hệ vừa học vừa làm. Trong đó đã có rất nhiều sinh viên của Khoa hiện nay đang đảm nhiệm tốt việc giảng dạy tại các trường phổ thông và tham gia tích cực các hoạt động xã hội ở trên địa bàn công tác.

Khoa thường xuyên chú ý bồi dưỡng sinh viên giỏi, hàng năm tổ chức thi chọn sinh viên giỏi cấp khoa, cấp trường như: thi Sinh viên yêu thích bộ môn Toán học, Vật lý, Tin học; thi Olimpic các môn Đại số, Giải tích, Tin học; thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm giỏi; …. 

b. Công tác nghiên cứu khoa học

Song song với  công tác giảng dạy, học tập thì công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và học tập luôn được Khoa quan tâm và coi đó là động lực nâng cao hiệu quả dạy học. Hàng năm Khoa giao cho tất cả các tổ chuyên môn đều phải đăng ký và thực hiện đề tài NCKH, đặc biệt là nghiên cứu để hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH và sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp. Các đề tài tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đào tạo, nghiệp vụ, nghiên cứu kiến thức khoa học cơ bản,…Kết quả đạt được:

- Chủ trì và tham gia thực hiện 05 đề tài NCKH cấp Bộ, xếp loại tốt

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học mỗi năm từ 20 đến 30 đề tài, trong đó 70% xếp loại giỏi trở lên, có 03 đề tài của sinh viên đạt giải Ba sinh viên NCKH cấp Bộ, 09 đề tài đạt giải khuyến khích cấp Bộ.

- Hướng dẫn 335 SV làm khoá luận tốt nghiệp đạt loại khá giỏi trở lên

- Giảng viên thực hiện mỗi năm từ 5 đến 7 đề tài NCKH cấp trường, xếp loại khá trở lên.

Hiện nay số giáo viên và sinh viên đăng kí làm đề tài NCKH trong các năm ngày càng tăng, mỗi năm có khoảng 15 giảng viên đăng kí làm đề tài NCKH từ cấp Trường đến cấp Bộ, có khoảng 15 sinh viên làm đề tài NCKH cấp Trường. Tỉ lệ sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cũng ngày càng tăng. Mỗi năm có khoảng gần 50 sinh viên đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp.

c. Công tác xây dựng đội ngũ

Với đặc điểm là một Khoa cơ bản của  Trường Đại học đa ngành đa cấp đóng trên địa bàn miền núi Tây Bắc có nhiều khó khăn, BCN Khoa  đã xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài là chủ yếu đào tạo tại chỗ đội ngũ giáo viên Toán, giáo viên Vật lý, giáo viên Tin học cho các tỉnh miền núi Tây Bắc tiến tới đào tạo đội ngũ  kỹ sư, cử nhân, các loại hình khác cho các tỉnh theo vùng tuyển sinh được Bộ cho phép. Do vậy Khoa chủ động chọn lọc, bồi dưỡng để cử giáo viên đi đào tạo NCS, thạc sĩ trong nước và nước ngoài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn đầu đàn cho hiện tại và tương lai. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên thông qua kiểm tra chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, việc thực hiện các quy chế thi, kiểm tra…Hiện nay Khoa đang cử đi đào tạo 03 NCS trong nước,  1 NCS nước ngoài, 4 thạc sĩ trong nước,.

d. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Hiện nay, Khoa đã có 07 phòng thực hành Tin học với 312 máy vi tính phục vụ giảng dạy, học tập và công tác; 05 phòng thí nghiệm Vật lý tương đối hiện đại, đang phát huy tác dụng cao.

Nhìn chung công tác xây dựng cơ sở vật chất của Khoa đã được triển khai nhanh nhằm phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy, học tập đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là dạy và học.

 

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background