Khoa Toán - Lý - Tin

Liên chi đoàn khoa Toán - Lý - Tin

Liên chi Đoàn khoa Toán - Lý - Tin hiện nay gồm gần 1000 đoàn viên, biên chế thành 1 chi đoàn GVCB và 21 chi đoàn sinh viên thuộc 4 khối lớp.

Danh sách Ủy viên BCH Liên chi đoàn khoa Toán - Lý - Tin nhiệm kỳ 2014-2017:

1. Dương Văn Lợi - Chi đoàn GVCB - Bí thư Liên chi

2. Lò Ngọc Dũng - Chi đoàn GVCB - Phó bí thư Liên chi

3. Trần Xuân Lộc - K52 ĐHSP Vật lý - Phó bí thư Liên chi

4. Tòng Văn Luân - K53 ĐH CNTT

5. Nguyễn Huy Trường - K54 ĐHSP Toán

6. Điêu Văn Quạn - K54 CĐSP Toán

7. Nguyễn Thị Hương Ly - K54 ĐH CNTT

8. Nguyễn Bích Ngọc - K55 ĐHSP Toán

9. Lê Hải Anh - K55 ĐH CNTT

10. Lương Thị Lợi - K53 ĐHSP Tin

11. Đỗ Ngọc Hải - K54 ĐHSP Lý

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background