Chương trình khung

Đính kèm theo bài viết này file nén (.zip) chương trình khung đào tạo các ngành đại học, cao đẳng.

Trình độ Đại học:

1. K54 ĐHSP Toán học

2. K54 ĐHSP Vật lý

3. K54 ĐHSP Tin học

4. K54 ĐH Công nghệ thông tin

Trình độ Cao đẳng:

1. K54 CĐSP Toán

2. K54 CĐSP Tin

3. K54 CĐ Tin học

 

Chú ý: Chương trình khung đào tạo các ngành K54 được dùng cho các ngành đó tính từ khóa K54 trở đi.

 

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (Chuong trinh khung K54 Cao dang.zip)Chuong trinh khung K54 Cao dang.zip1176 KB
Tải về máy tính tệp tin này (Chuong trinh khung K54 Dai hoc.zip)Chuong trinh khung K54 Dai hoc.zip1582 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background