Chương trình khung
08
Tháng 11

Đính kèm theo bài viết này file nén (.zip) chương trình khung đào tạo các ngành đại học.

Trình độ Đại học:

1. K53 ĐHSP Toán học

2. K53 ĐHSP Vật lý

3. K53 ĐHSP Tin học

4. K53 ĐH Công nghệ thông tin

Chú ý: Chương trình khung đào tạo các ngành K53 chỉ dùng cho các ngành đào tạo bậc đại học khối K53.

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (Chuong trinh khung K53.zip)Chuong trinh khung K53.zip1667 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background