Chương trình khung
08
Tháng 11

Đính kèm theo bài viết này file nén (.zip) chương trình khung đào tạo hệ liên thông các ngành đại học.

Trình độ Đại học:

1. K54 ĐHSP Toán học

2. K54 ĐHSP Vật lý

3. K54 ĐHSP Tin học

4. K54 ĐH Công nghệ thông tin

5. K52 ĐHSP Toán học

Chú ý: Chương trình khung đào tạo các ngành K54 được dùng cho các ngành đó tính từ khóa K54 trở đi.

            Chương trình khung K52 ĐHSP Toán chỉ áp dụng cho K52 ĐHSP Toán.

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (Chuong trinh lien thong - K52.zip)Chuong trinh lien thong - K52.zip419 KB
Tải về máy tính tệp tin này (Chuong trinh lien thong - K54.zip)Chuong trinh lien thong - K54.zip1671 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background