Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Tổng số giảng viên cơ hữu: 40.

Trong đó:

   - Giảng viên cao cấp: 01

   - Giảng viên chính: 14

   - Tiến sĩ: 06

   - Thạc sĩ: 31

   - Cử nhân: 3

   - NCS: 11

   - Đang học thạc sỹ: 01

Có 7 bộ môn trực thuộc và 1 Tổ văn phòng Khoa.

Văn phòng Khoa

1.Trưởng Khoa: TS.GVCC  Hoàng Ngọc Anh

2. Phó Trưởng Khoa: ThS.GVC  Mai Văn Tám

3. Phó Trưởng Khoa: TS.GVC Mai Anh Đức

4. Trợ lý Khoa: CN. Trần Thị Dương

Các Bộ môn trong Khoa:

Bộ môn Đại số hình học

1. ThS. Nguyễn Đình Yên - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Trần Hữu La - Phó Trưởng bộ môn - GVC

3. ThS. Nguyễn Thị Hải - GVC

4. ThS. Nguyễn Thị Hương Lan - GVC

Bộ môn Giải tích

1. TS. Vũ Việt Hùng - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Phạm Thị Thái  - Phó Trưởng bộ môn - GVC

3. ThS. Đoàn Thị Chuyên - GVC

4. ThS. Đặng Kim Phương - GVC

5. CN. Vũ Tiến Thành - GV

Bộ môn Vật lý đại cương và PPDH Vật lý

1. ThS. Nguyễn Thanh Lâm  - Trưởng bộ môn – GV

2. ThS. Lê Ngọc Diệp - GV

3. TS. Dương Văn Lợi - GV

4. ThS. Doãn Phương Lan – GVC

5. ThS. Phạm Hồng Sơn - GV

6. CN. Nguyễn Thị Thúy An – Trợ lý thí nghiệm

Bộ môn Vật lý LT & chất rắn 

1. TS. Khổng Cát Cương  - Trưởng bộ môn -GVC

2. TS. Phạm Thế Song - Phó Trưởng bộ môn – GV

3. ThS. Lê Thu Lam - GV

4. ThS. Phạm Ngọc Thư - GV

5. ThS. Lò Ngọc Dũng – GV

Bộ môn Khoa học Máy tính - Thông tin

1. ThS. Phạm Quốc Thắng - Trưởng Bộ môn - GV

2. ThS. Nguyễn Văn Tú – Phó trưởng bộ môn - GV

3. ThS. Hoàng Thị Lam - GV

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - GV

5. ThS. Giang Thành Trung - GV

6. ThS. Nguyễn Văn Hải - GV

7. ThS. Lường Nguyệt Hương - GV

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Mạng

1. ThS. Mai Văn Tám - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Phan Trung Kiên - Phó Trưởng bộ môn - GV

3. ThS. Nguyễn Duy Hiếu – GV

4. ThS. Lò Bích Thiệu - GVC

5. ThS. Phạm Quang Trung - GV

6. ThS.  Đặng Vân Chi - GV

7. ThS. Phạm Đình Thành - GV

8. ThS. Nguyễn Hữu Cường

Bộ môn Phương pháp dạy học môn Toán

1. TS. Vũ Quốc Khánh  - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Doãn Mai Hoa - GVC

3. ThS. Hoàng Thị Thanh - GV

 

Các tổ chức đoàn thể

Chi bộ khoa

     - Tổng số: 45 đảng viên.

     - Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm:

1. Đ/c: Hoàng Ngọc Anh - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c: Mai Văn Tám - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c: Mai Anh Đức – Chi uỷ viên

Công đoàn bộ phận khoa

      - Tổng số: 41 đoàn viên

      - Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm:

1. Đ/c: Mai Văn Tám - Chủ tịch công đoàn

2. Đ/c: Nguyễn Thanh Lâm - Phó chủ tịch công đoàn

3. Đ/c: Lê Ngọc Diệp - Uỷ viên

Liên chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa

- Tổng số trên 400 đoàn viên, 17 chi đoàn sinh viên và 1 chi đoàn GVCB.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background