Thành tích đã đạt được

Thành tích

A. Tóm tắt những thành tích chung đã đạt được

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

- Tập thể Khoa được tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu.

- Nhiều lượt cán bộ giảng viên của khoa đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

- Được nhận cờ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La tặng chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

B. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận trong 5 năm gần đây

1. Danh hiệu thi đua

a. Tập thể:  

- 04 năm liền Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

- 5 năm liền Khoa đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 06 tổ bộ môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- 5 năm liền chi bộ Khoa đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

b. Cá nhân: 

- 03 lượt cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

- 24 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- 183 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

2. Hình thức khen thưởng

a. Tập thể:

 - Được tặng 04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Được tặng 03 Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La.

- Được tặng 03 Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Được tặng 02 Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam.

b. Cá nhân:

- Có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của  Thủ tướng Chính phủ.

- Có 07 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La.

- Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La.

- Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Có 03 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam.

- Có 26 cá nhân được tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

- Có 02 cá nhân được tặng Huy chương Vì thế hệ trẻ.

    Ngoài ra, còn có nhiều lượt tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen và giấy khen của các cấp tổ chức đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Năm 2011 Khoa Toán – Lý – Tin được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

C. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tăng cường công tác xây dựng, bồi dưỡng và năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Tập trung vào việc rà soát các chương trình đào tạo, tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho GV nắm vững quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ

- Tăng cường củng cố và nâng cao hiệu quả của các trang thiết bị dạy học.

- Tăng cường các biện pháp đổi mới nội dung và phương pháp dạy học mới vào nhà trường, chú ý tới việc áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào NCKH và giảng dạy.

- Tập trung quan tâm đến việc định hướng đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên.

- Tham mưu và đề xuất mở thêm nhiều ngành mới phù hợp với yêu cầu của xã hội, đặc biệt là các yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao cho các vùng Tây Bắc.

- Liên kết với các trường bạn để giao lưu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

- Trước mắt chi bộ, chính quyền khoa tập trung chỉ đạo quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ  và Nghị quyết số 05 – NQ/BCSĐ ngày  06 tháng 01 năm 2010 của Ban cán sự Đảng Bộ giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background