Thông báo
27
Tháng 11

Kính gửi các đồng chí giảng viên, đảng viên Khoa Toán - Lý - Tin,

Vì có lịch họp đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, nên buổi họp Khoa và Chi bộ của chúng ta sẽ chuyển từ chiều thứ 6 (theo thông báo trước) sang chiều thứ 5 ngày 29/11/2018.
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background