Thông báo

Kính gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin,

Tôi xin gửi các đồng chí bản báo cáo công tác tháng 8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9/2017 để các đồng chí nắm được và đóng góp ý kiến vào buổi họp khoa vào hồi 15g ngày 29/8/2017 tại P. A305.
Rất mong các đồng chí đi họp đầy đủ đúng giờ.
Trân trọng cảm ơn!
Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (KẾ HOẠCH THÁNG 9.2017 (mới).doc)KẾ HOẠCH THÁNG 9.2017 (mới).doc59 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background