Thông báo

Kính gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin  

Tôi xin gửi các đồng chí Báo cáo công tác tháng 9/2017 và kế hoạch công tác tháng 10/2017 để các đồng chí góp ý trong cuộc họp khoa và chi bộ vào hồi 16g 30 ngày 02/10/2017 tại phòng A.305. Đề nghị các đồng chí đi họp đầy đủ đúng giờ.
 
Trân trọng cảm ơn!
Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (KẾ HOẠCH THÁNG 10.2017-1.doc)KẾ HOẠCH THÁNG 10.2017-1.doc59 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background