Thông báo

Kính gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin,

Tôi xin gửi các đồng chí bản báo cáo công tác tháng 10/ 2017 và Kế hoạch công tác tháng 11/2017; Bản Kế hoạch các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 để các đồng chí biết và góp ý vào cuộc họp khoa và chi bộ tổ chức vào hồi 16g30 ngày 26/10/2017 tại P. A305.

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các văn bản này và bản dự thảo chương trình ngoại khóa năm 2017 để góp ý kiến.

Trân trọng cảm ơn! 

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (KẾ HOẠCH 20.11.2017.doc)KẾ HOẠCH 20.11.2017.doc41 KB
Tải về máy tính tệp tin này (KẾ HOẠCH THÁNG 11.2017.doc)KẾ HOẠCH THÁNG 11.2017.doc58 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background