Thông báo

Kính gửi các đồng chí giảng viên khoa Toán - Lý - Tin  bản cáo cáo công tác tháng 11/2017 và Kế hoạch công tác tháng 12/2017 để các đồng chí biết và góp ý trong buổi họp khoa dự kiến vào hồi 16g30 ngày 28/11/2017 tại phòng A.305.

Trân trọng cảm ơn! 

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (KẾ HOẠCH THÁNG 12.2017.doc)KẾ HOẠCH THÁNG 12.2017.doc56 KB
Share
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background