Báo cáo hội thảo

Dưới đây là báo cáo của Ths. NCS. Dương Văn Lợi - Bí thư Liên chi đoàn về những quy định đối với sinh viên khi tham gia đề tài NCKH cấp trường.

0
0
0
s2sdefault

Dưới đây là báo cáo của Ths. NCS. Nguyễn Văn Tú - Phó trưởng bộ môn KHMT - Thông tin về "Một số định hướng NCKH dành cho sinh viên ngành CNTT, sư phạm Tin".

0
0
0
s2sdefault

Dưới đây là báo cáo của Ths. NCS. Vũ Việt Hùng - Bí thư Chi đoàn GVCB về "Nghiên cứu khoa học Toán học của sinh viên khoa Toán - Lý - Tin".

0
0
0
s2sdefault

Dưới đây là báo cáo của Ths. Lê Thu Lam - Bộ môn Vật lý lý thuyết và Chất rắn về "Công tác NCKH thuộc ngành khoa học cơ bản của sinh viên sư phạm Vật lý".

0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background