Tin tức

Hiện nay, toàn ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”. Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo viên, thu hẹp chỉ tiêu đào tạo ngành Sư phạm, tuyển dụng theo vị trí việc làm trong ngành giáo dục như hiện nay, vấn đề này càng trở nên cấp thiết, vừa là thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội cho các cơ sở đào tạo giáo viên để tự đổi mới chính mình.

0
0
0
s2sdefault

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 69-NQ/BCSĐ ngày 27/02/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La; Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La; Kế hoạch số 63- KH/ĐU, ngày 28/02/2019 của Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT về "'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019; Kế hoạch số 01 - KH/CB-KTLT, ngày 01/3/2019 của chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin ngày 25 tháng 4 năm 2019 chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2019 với chủ đề: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về  tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

0
0
0
s2sdefault

Trong khuôn khổ Hội thi "Ý tưởng NCKH dành cho sinh viên", tối 19/4/2019 khoa Toán - Lý - Tin đã tiến hành trao các giải thưởng dành cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong các cuộc thi Olympic, sinh viên yêu thích bộ môn. Đây là một hoạt động thường niên hết sức thiết thực dành cho sinh viên trong Khoa.

0
0
0
s2sdefault

Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong các trường Đại học. Đây là một khâu trong quá trình đào tạo sinh viên, là một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ học tập ở bậc đại học của mỗi sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp phát triển tối ưu tư duy sáng tạo, phát triển tính linh cảm khoa học, phát triển những kỹ năng, kỹ xảo nghiên cứu khoa học, say mê nghiên cứu của người sinh viên trong quá trình tiếp nhận tri thức. Hoạt động nghiên cứu khoa học là cơ hội để sinh viên tự thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

0
0
0
s2sdefault

MÊ SẢ XAY NHẠ SẢN - K56 ĐẠI HỌC CNTT

Dáng người rong rỏng, gương mặt hiền lành luôn nở nụ cười tươi.... đó là những ấn tượng đầu tiên của mọi người khi tiếp xúc với bạn Mê Sả Xay Nhạ Sản, sinh viên K56 ĐHCNTT.

0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background