Tin tức

Sáng 30/8, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI. NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao - Bí thư Đảng ủy chủ tọa Hội nghị. Tham gia học tập, tiếp thu Nghị quyết có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các Khoa, các Trung tâm,  Đoàn thể cùng các đồng chí đảng viên các chi bộ trực thuộc khối hành chính.

 

    Phát biểu Khai mạc Hội nghị, NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Việc học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) nhằm giúp cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể Nhà trường và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết và các Kết luận của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI). Từ đó, gương mẫu thực hiện và góp phần tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Mỗi đảng viên nêu gương phát huy vai trò trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là các đồng chí Bí thư cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, tránh tình trạng thiếu nghiêm túc, thiếu chất lượng.

    Tại Hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; các Kết luận: số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ về tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương (khóa XI) và hướng dẫn các chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết và thảo luận Chương trình hành động../.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background