Tin tức

Chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin là một trong 18 chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc. Đến nay chi bộ có 55 đảng viên. Trong đó, đảng viên là người dân tộc Kinh: 33 đ/c; đảng viên là người dân tộc thiểu số: 22  đ/c, đảng viên chính thức: 34 đ/c, đảng viên dự bị là 21 đ/c, có 19 đ/c là giảng viên chính; 04 tiến sĩ; 27 thạc sĩ; 12 NCS, 21 sinh viên.

A.  THÀNH TÍCH

Qua 01 năm triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - của BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin đã đạt được một số thành tích tuy còn hết sức khiêm tốn nhưng đã góp phần vào việc xây dựng tập thể khoa Toán - Lý - Tin trở thành đơn vị trong sạch vững mạnh trong nhà trường, cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Cụ thể:

1. Về nhận thức

Sau khi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đều có nhận thức sâu sắc được rằng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế ở mọi phương diện đó là một vận hội, nhưng cũng phải đối mặt với không ít hiểm nguy và thách thức. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần quan điểm của Người để vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết: “việc gì có lợi cho dân, cho nước thì khó đến đâu cũng phải làm bằng được” và cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương đi trước. Qua đó công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nâng cao.

2. Về việc vận dụng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các mặt hoạt động của đơn vị

Trong thời gian qua, Chi bộ đã chỉ đạo BCN Khoa và các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động để vận dụng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào thực tiễn. Cụ thể:

- Đã xây dựng và phát huy tính dân chủ trong chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong khoa. Các đồng chí đảng viên giữ các vai trò lãnh đạo trong khoa đã phát huy tính quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thường xuyên tự sửa mình, đầu tầu gương mẫu, năng động, sáng tạo có ý chí và quyết tâm cao trở thành tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo.

- Thực hiện đổi mới lề lối làm việc của đơn vị, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị: chuyển từ chủ yếu phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên sang thảo luận tìm biện pháp thực hiện nhằm đưa chỉ thị, nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống.

- Chi bộ, BCN Khoa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ giảng viên trong việc thực hiện ngày công, giờ công, chấn chỉnh nề nếp làm việc, tránh tình trạng bỏ nhiệm sở, bỏ giờ không có lý do;

- BCN Khoa đôn đốc, nhắc nhở cố vấn học tập nắm chắc diễn biến và tình hình hình lớp; tổ chức sinh hoạt lớp theo định kỳ và theo yêu cầu của ban chủ nhiệm khoa; thường xuyên kiểm tra sinh viên việc thực hiện nề nếp học tập: việc chuẩn bị bài của sinh viên, việc chấp hành giờ giấc học tập ở trên lớp, tránh tình trạng sinh viên đi học muộn hay bỏ giờ, bỏ tiết không có ký do…

- Yêu cầu đảng viên, cán bộ viết kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm học, theo từng chủ đề đã được phổ biến trong chi bộ gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên, cán bộ.

- Lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

3. Kết quả về công tác đào tạo

Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Khoa và Chi bộ. Để giữ vững và ổn định quy mô đào tạo, chi bộ và BCN Khoa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong khoa trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua “ Dạy tốt”, “ Học tốt”…. Hiện nay Khoa đang trực tiếp quản lý 19 lớp với 608 học viên cao học và sinh viên hệ chính quy theo học ở 01 ngành đào tạo thạc sĩ, 4 ngành đào tạo đại học.

- Khoa đã thường xuyên tổ chức xemina cho các bộ môn về đổi mới phương pháp dạy học, về các kiến thức chuyên ngành. Nhiều giảng viên trong khoa đã có chất lượng chuyên môn tốt đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay.

- Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động NVSP cho sinh viên, tham gia các hoạt động NVSP cấp trường. Năm học 2016 - 2017 Khoa Toán - Lý - Tin  đạt giải ba cuộc thi NVSP cấp Trường giành cho sinh viên.

- Hội thao - Hội diễn: thường xuyên tổ chức các CLB bóng đá, bóng chuyền, CLB tiếng hát sinh viên: Kết quả:  Giải nhất bóng đá nam, Giải nhất bóng chuyền nam; giải nhất bóng đá nữ; và nhiều giải thể thao khác; Giải Nhì cuộc thi tiếng hát sinh viên lần 2.

4. Kết quả về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

          Song song với công tác giảng dạy, học tập thì công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và học tập luôn được Chi bộ và Khoa  quan tâm và coi đó là động lực nâng cao hiệu quả dạy học. Kết quả đạt được trong năm học qua:

        -  Chủ trì và tham gia thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Bộ.

        -  Có nhiều bài  báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành nước ngoài, trong đó có 1 bài báo đăng trên các báo nước ngoài được nhận giải thưởng của Bộ giáo dục và Đào tạo.

         - Có rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và đăng trên các kỉ yếu của các Hội thảo Khoa học Quốc tế và Quốc gia.

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học là 13 đề tài, trong đó 100% xếp loại  khá, giỏi trở lên.

- Hướng dẫn 46 sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên.

         - Tại cuộc thi Olimpic Toán học sinh viên Toàn quốc năm 2017 tại Đại học Phú Yên  đoàn sinh viên của khoa đạt 01 giải nhất, 02 giải nhì và 01 giải khuyến khích (Em Dênh Chăn Thạ Pha Văn sinh viên Lào đạt khuyến khích).

- Tại kỳ thi Microsoft office world Champion 2017 đoàn sinh viên của khoa có 03 em đạt điểm trên 850/1000 điểm. (Em Lưu học sinh Lào: Hổng Sả Khon Sí Mương May đạt 969 điểm);

         - Tổ chức thành công Hội nghị “Ý tưởng sinh viên NCKH” năm 2017.

         - Tổ chức các loại hình Ngoại khóa về Toán, Lý, Tin với chất lượng tốt.

Trong thời gian qua, với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có những tấm gương giảng viên tiêu biểu trong khoa như: đồng chí Hoàng Ngọc Anh, Mai Văn Tám, Mai Anh Đức, Nguyễn Đình Yên, Vũ Việt Hùng, Phạm Thị Thái, Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Thanh Lâm...

B. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất, Cần xác định đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục làm cho toàn thể đảng viên, cán bộ và sinh viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, Cần xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng. Tận tuỵ với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Thứ ba, Phải quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, chi ủy chi bộ không ngừng đổi mới về phong cách làm việc, xây dựng tập thể khoa đoàn kết, thống nhất cả về ý chí lẫn hành động; phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, đoàn thể trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công khai, minh bạch trong xử lý các vấn đề nhất là công tác cán bộ, tài chính, công tác thi đua khen thưởng và thi hành ký luật. Phấn đấu để mỗi cán bộ giảng viên trở thành những tấm gương sáng cho học sinh và sinh viên noi theo; xây dựng các gương điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cán bộ giảng viên và sinh viên noi theo

Thứ tư, Phải đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hằng năm; tổ chức lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào trong nội dung các buổi sinh hoạt; tiến hành tổ chức sơ kết và tổn kết việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong công tác sơ kết và tổng kết đã tuyên dương các tập thể và các nhân đã có nhiều thành tích trong công tác, gảng dạy và học tập, gương mẫu trông việc học tập và làm theo Bác, lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

C. MỘT SỐ  KIẾN NGHỊ,  ĐỀ XUẤT VỚI BCH ĐẢNG ỦY

         Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trị về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, Chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

         1 - Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         2 - Cần tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm trong toàn Đảng bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         3 - Có thể mời các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp trung ương về nói chuyện với đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         4 - Cung cấp thêm các tài liệu, tư liệu về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Bác để đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên học tập noi theo. Khuyến khích, động viên đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên sưu tầm thêm các tư liệu, tài liệu, các hiện vật về cuộc đời của Bác.

         5 - Có những hình thức khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background