Tin tức

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa Toán - Lý - Tin, ngày 09/09/2018, tập thể K57 ĐH CNTT B đã tổ chức Đại hội lớp, chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019.

k57-b-1

Đến dự Đại hội có TS. Phạm Thế Song - Phó trưởng bộ môn Vật lý lý thuyết và chất rắn; TS. Dương Văn Lợi - Bí thư liên chi đoàn khoa, giảng viên Phạm Đình Thành - Đại diện cho chi đoàn giáo viên đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội lớp, chi đoàn là dịp để tập thể lớp và chi đoàn nhìn nhận, đánh giá những mặt đã đạt được và các điểm còn hạn chế của nhiệm kỳ 2017 -2 018, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2018 - 2019. Đại hội sẽ bầu ra một Ban cán sự lớp, một Ban chấp hành chi đoàn để lãnh đạo phong trào lớp và chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Đại hội đã được nghe các báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động của lớp và chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019. Đại hội đã được nghe các báo cáo tham luận về công tác tư tưởng, chính trị; công tác học tập và rèn luyện nghiệp vụ; công tác củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; công tác xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên và nhiều tham luận về các vấn đề khác.

TS. Phạm Thế Song thay mặt cho Khoa Toán - Lý - Tin đã khen ngợi, biểu dương các thành tích mà tập thể K57 ĐH CNTT B đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2018, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà tập thể lớp và chi đoàn cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

TS. Dương Văn Lợi - Bí thư liên chi đoàn khoa đã biểu dương những đóng góp của chi đoàn đối với phong trào đoàn của Liên chi và Đoàn trường và mong muốn chi đoàn tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được.

TS. Phạm Thế Song thay mặt cho Khoa Toán - Lý - Tin đã thông qua Quyết định khen thưởng của Ban chủ nhiệm khoa với các sinh viên Vì Văn Khởi, Lắt sạ mi Lay sạ vạt đã có nhiều thành tích trong học tập và tu dưỡng đạo đức tác phong năm học 2017 - 2018.

Đại hội đã bầu ra Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn để lãnh đạo phong trào hoạt động của lớp và chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019 với số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, tập trung.

Một số hình ảnh Đại hội:

k57-b-2

k57-b-3

0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background