Văn bản - Biểu mẫu

Đính kèm theo bài viết là Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành "Chương trình giáo dục phổ thông", chương trình tổng thể và chương trình chi tiết các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình sẽ được thực hiện thay đổi theo lộ trình 5 năm bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (THÔNG TƯ 32 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 26.12.2018.rar)THÔNG TƯ 32 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 26.12.2018.rar13646 KB
0
0
0
s2sdefault
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background